23 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ตรวจสอบการใช้สารเร่งเนื้อแดงสุกรในฟาร์มพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยนำรถโมบายให้บริการตรวจหน้าฟาร์ม