วันนี้ที่ 5 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ให้บริการผสมเทียมพร้อมติดตามลูกโคที่เกิดจากผสมเทียมของเกษตรกร ม.3 ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา