6 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย จัดกิจกรรมตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า บริการฉีดวัคซีนในสุนัข แมว จำนวน 146 ตัว ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย