วันที่ 4 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ลงพื้นที่ ม.3 ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เพื่อเก็บตัวอย่าง ตรวจโรคอหิวาต์ในสุกร จำนวน 5 ตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างตามกิจกรรมเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชน เป้าหมาย 35 ราย