วันที่ 23 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์เขต 9  ตรวจสอบการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกร โดยนำรถโมบายเคลื่อนที่ให้บริการตรวจปัสสาวะสุกรของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ในพื้นที่อำเภอนาทวี   จังหวัดสงขลา จำนวน 4 ฟาร์ม