วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ร่วมกับประมงอำเภอนาทวี  ลงพื้นที่ตรวจร้านขายอาหารสัตว์  จำนวน  2 ร้าน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมกันนี้ได้ให้คำแนะนำการต่ออายุ และการปฏิบัติตามหลักการดำเนินการที่ถูกต้อง ตามที่กฎหมายกำหนด