วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ให้บริการผสมเทียมโคของเกษตรกรในพื้นที่ ม.12 ต.นาทวี  อ.นาทวี จ.สงขลา พร้อมให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ ดูแลสุขภาพสัตว์หลังการผสมเทียม