วันที่ 3 กรกฎาคม 2562​ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี เจาะเลือดแพะ ภายใต้โครงการเจาะเลือดแพะ แกะ และโคเนื้อ เพื่อทดสอบและสร้างฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อ ของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ อำเภอนาทวี  3 ราย รวมแพะทั้งหมด 52 ตัว  เจาะเลือดได้ 39 ตัว