วันที่ 28  มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี  ติดตาม ให้คำแนะนำ การดำเนินงานร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด ตามโครงการปศุสัตว์ OK  แก่ห้างบิ๊กซี  สาขานาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา