วันที่ 18 มิถุนายน 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี เจาะเลือดแพะ เพื่อทดสอบและสร้างฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อ พร้อมกับดูแลสุขภาพสัตว์และมอบเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรม.2 และ ม.4 ต.ประกอบ อ.นาทวี  เกษตรกร จำนวน 8 ราย เจาะเลือดแพะ  79  ตัว