วันที่  2  พฤษภาคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี มอบป้ายปศุสัตว์ OK แก่ผู้ประกอบการร้านเบทาโกรช็อป  สาขานาทวี จังหวัดสงขลา