วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ตรวจติดตามการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 2 โรง ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา