วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา