วันที่ 23 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ศูนย์ชันสูตรโรคฯตอนล่าง และด่านกักกันสัตว์สงขลา ออกหน่วยบริการทำหมัน และฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัข-แมว ในวัดป่าขวาง ม.7ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา

 

 

วันที่ 24 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ออกหน่วยคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ให้บริการความรู้ด้านปศุสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ และแจกเอกสารคู่มือการเลี้ยงสัตว์ และเวชภัณฑ์ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม

 

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 18 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิหงนคร ให้บริการเจาะเลือดไก่ ของเกษตรกร ม.4 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา  ภายใต้โครงการปรับระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร ลงพื้นที่ฉีดวัคชีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ม.5 ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา จำนวน  119 ตัว