วันที่ 17 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ โดยเจ้าพนักงานสัตวบาล (จนท.ผสมเทียม) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน ของเกษตรกรในท้องที่บ้านยางงาม ม.10 บ้านป่ายาง ม.9 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา และให้คำแนะนำการเลี้ยง การป้องกันโรค ให้บริการผสมเทียมโค และติดตามลูกโคที่เกิดจากการผสมเทียม พร้อมแนะนำการเตรียมความพร้อมแม่โคเพื่อรับการผสมเทียมในครั้งต่อไป