วันที่ 2 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า ในพื้นที่อำเภอบางกล่ำ ให้คำแนะนำด้านสุขภาพและการป้องกันโรคระบาดในม้า ได้แก่ 1.โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า 2.โรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า แก่เกษตรกร 4 รายใน 4 หมู่บ้าน 2 ตำบล ม้า 5 ตัว ทุกตัวไม่อาการของโรคฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งแนะนำหากสงสัยม้าแสดงอาการป่วยให้รีบแจ้งปศุสัตว์อำเภอทันทีเพื่อดำเนการตรวจสอบต่อไป