วันที่ 4 มีนาคม 2563  โดยปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ลงพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ให้แนะนำการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคระบาด และประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ