วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงสุกรรายย่อย ในพื้นที่ ม.5 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เพื่อให้คำแนะนำการเลี้ยงและการป้องกันโรคระบาดที่สำคัญในสุกร ได้แก่ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โรคปากและเท้าเปื่อย เป็นเกษตรกรเลี้ยงแม่สุกรผลิตลูก 2 ราย สุกรรวม 6 ตัว