วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ให้บริการผสมเทียมโค ให้คำแนะนำการสังเกตอาการเป็นสัดของแม่โค และเวลาที่เหมาะสมในการแจ้งเจ้าหน้าที่ไปผสมเทียม แนะนำการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคระบาด และแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค ของเกษตรกรตำบลแม่ทอม และตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา