วันที่ 29 และ 30 ตุลาคม 2562 ปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลท่าช้าง ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางกล่ำ สาธารณสุขอำเภอบางกล่ำ และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 และ 15 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบ ให้คำแนะนำการกำจัดกลิ่น การบำบัดน้ำเสีย ของฟาร์มเลี้ยงไก่ พื้นที่ หมู่ที่ 13 และ 15 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ