วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ กบอ. ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกล่ำ โดยมีนายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอบางกล่ำ เป็นประธาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ นำวาระเรื่องติดตามการดำเนินการโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน  การทำสัญญา การส่งนมโรงเรียน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ผลการดำเนินการ ทุกอปท. ทั้ง  4 แห่ง และ 1 โรงเรียนเอกชน ไม่พบปัญหาการดำเนินการ และประสานโรงเรียนเพื่อตรวจเยี่ยมการตรวจและรับนมต่อไป