วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ดำเนินการตรวจสุขภาพม้า เจาะเลือดม้า เพื่อทดสอบโรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า และจัดทำรูปพรรณและสุดประจำตัวม้า สำหรับประกอบการขออนุญาตเคลื่อนย้ายม้า ในพื้นที่ ม.14 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา