วันที่ 13 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ เจาะเลือดแพะฟาร์มแพะของเกษตรกร ม.4 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา  เพื่อทดสอบโรคบรูเซลล่า จำนวน 19 ตัว และหากผลเป็นลบจะได้ขอต่ออายุฟาร์มปลอดโรคบรูเซลล่า ระดับ A ต่อไป